Menu Home

Před mnoha lety jsem se na své profesní cestě dostala do základní školy pro tělesně postižené. Byl to velmi obohacující rok, nicméně jsem se vydala odlišnou cestou. Nastoupila jsem vědeckou dráhu rostlinolékaře, virologa. Přibližně po deseti letech jsem se ocitla na křižovatce a hledala jsem smysl v životě i práci. Vrátily se mi vzpomínky na rok strávený s dětmi s postižením a to byl impulz k velkým změnám. Vrátila jsem se do školy k dětem a začala se věnovat studiím speciální pedagogiky a nejrůznějších terapeutických metod, které mohou zlepšit kvalitu života každému, kdo chce pomoci. Tím jsem se stala specialistkou na diagnostiku a řešení většiny poruch učení, chování, pozornosti a potíží v komunikaci.

Mohu Vám pomoci s:

 • diagnostikou specifických poruch učení (dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie, dysortografie) a poruch pozornosti (ADHD, ADD, LMD),
 • konzultací školní zralosti dětí
 • reedukací – nápravou specifických poruch učení a pozornosti,
 • obtížnou komunikací (dysfázie, afázie, opožděný vývoj řeči, koktavost),
 • procesy učení, poúrazovými stavy a stavy po mozkové mrtvici,
 • poruchami paměti a soustředění,
 • a mnohými dalšími poruchami spadajícími do oblasti speciálně-pedagogického poradenství a logopedie

mimo to se zabývám také

 • pořádám semináře, přednášky, supervize a ukázkové hodiny
 • lektorskou činností,
 • průvodcovskou činností,
 • literární tvorbou
 • výrobou módních a bytových doplňků

Při své práci mimo jiné využívám velmi specifických metod aktivace mozkové činnosti:

Výše uvedenou činností se intenzivně zabývám od roku 2010.

Mými silnými stránkami jsou:

 • Pozitivní přístup k řešení problémů, díky kterému společně nalezeme nejefektivnější řešení přímo pro Vás nebo Vašeho blízkého.
 • Individuální přístup, jenž zajistí jedinečné nastavení terapie pro každého klienta. Respektuji originalitu každého jedince.
 • Umění trpělivě naslouchat Vašim problémům, Váš názor mě zajímá. Z našeho důvěrného rozhovoru získám zásadní informace pro sestavení kvalitního a individuálního terapeutického plánu, který přizpůsobuji aktuální situaci každého klienta.
 • Otevřený a jasný způsob komunikace s Vámi i dalšími odborníky. Je pro mě velmi důležité, aby klient i jeho blízcí porozuměli používaným metodám aniž by museli „studovat na lékaře“. Ráda spolupracuji s dalšími odborníky a vyslechnu si jejich poznatky i doporučení.
 • Jsem diskrétní, ctím soukromý každého a etický kodex terapeuta/lektora je naprostou samozřejmostí.

Pomohla jsem již řadě klientů. S náhledem vybraných z nich na naši vzájemnou spolupráci a výsledky mé práce se můžete seznámit na stránce Reference.

Ráda pomohu i Vám.

Mgr. Ing. Alena Hauptmanová